Regulament general de participare la activitățile denumite
„Împăduriri cu Tășuleasa Social”

 

Condițiile de participare la activitățile de împădurire de primăvară sau toamnă împreună cu Asociația Tășuleasa Social vor fi respectate pe proprie răspundere.
Asociația își rezervă dreptul de a renunța la serviciile voluntare a participanților care nu îndeplinesc condițiile de mai jos sau încalcă voit regulamentul de față.


Asociația își rezervă dreptul să facă orice schimbare în programele organizate, în cazuri excepționale și pe motive obiective, schimbările în program vor fi anunțate ulterior pe site-ul/Facebook-ul asociației.
Reamintim faptul că activitățile organizate sunt activități de voluntariat și toți participanții sunt conștienți de acest lucru și participă benevol, respectând regulile asociației Tășuleasa Social, organizatorul acestora.

 

Vă rugăm consimțiți regulamentul GDPR! !!!Obligatoriu!!!

 

Prin bifarea căsuțelor de mai jos, îmi exprim consimțământul pentru:

 

Datele personale completate în acest formular sunt colectate și prelucrate exclusiv cu scopul validării înscrierii dvs. la evenimentul organizat de Asociația Tășuleasa Social.

 

Vă reamintim că aveți următoarele drepturi de: informare, acces, rectificare și intervenție asupra datelor, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a obține restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor, de a vă opune prelucrării și a solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, dar și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate. Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 1 an. Pentru orice solicitări sau informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta la asociatia@tasuleasasocial.ro


 

Am luat la cunoștință și voi respecta condițiile de mai sus și sunt de acord cu prelucrarea datelor (GDPR) :