ANUNT!

Bistrița, 12.IAN.2011

Cerere de Oferta

Asociația Tășuleasa Social (Str. Intrarea Fagului bl.4 sc.C ap.45, Bistrița) solicită oferte în vedere încheierii unui contract de servicii pentru elaborarea “Planului de comunicare” în vederea finalizării documentației dosarului cererii de finantare a proiectului “Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din Parcul Naţional Călimani”.

 

Proiectul va fi înaintat pentru evaluare în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii; Domeniul de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000 în cadrul solicitării de proiecte nr. 4/2010 în vederea obținerii de finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).

 

Planul de comunicare va cuprinde următoarele secţiuni: i) analiza situaţiei curente, ii) analiza stakeholderilor, iii) analiza canalelor/instrumentelor de comunicare, iv) obiectivele planului de comunicare, v) mesaje, vi) public ţintă, vii) activităţi tip, viii) plan de acţiune (denumire activităţi, descriere, perioadă de implementare, responsabil, indicatori).

Pentru orice informații suplimentare legate de oferta și contractul de achiziție ne puteți contacta la următoarele date de contact: e-mail: asociatia@tasuleasasocial.ro; ana@tasuleasasocial.ro

Share on

Cabinetul mobil în Maliuc

"Când ești curat, psihicul tău lucrează altfel."

Camionul de Crăciun 2011

La acțiunea Camionul de Crăciun au participat peste 1.000 de voluntari.